ČLÁNKY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENMINÁŘ O CANE CORSO V ITÁLII + RADUNO DEL ANNO 2007
Rimini

8.12.2007 jsme se tradičně jako jediní z ČR (CHS Z Máchova kraje a Of Bajer) účastnili mezinárodního semináře o CC pořádaném italským klubem SACC.

Společně s manželem jsme dorazili již v pátek, aby nám neuniklo nic ze sobotního programu, jenž začínal již v deset dopoledne a končil kolem šesté hodiny odpolední.

Nejzajímavější část byla přednáška MVDr. Ferdinando Asnaghi, která se týkala DKK u CC. Pan Asnaghi je jeden ze dvou veterinířů v celé Itálii, který vyhodnocuje DKK. Vyjádřil svůj názor, že dle jeho poznatků a zkušeností si troufá odhadnout procento dědičnosti DKK u CC na ca 20-25%!!! Zbylá procenta jsou již v podílu s krmením a zátěží štěňat a mladých psů. Tím zcela jednoznačně potvrdil i naše mnohaleté zkušenosti v chovu cane corso v naší chovatelské stanici.

Neméně zajímavý však byl i výklad o ideálním výstavním typu CC. Nám však již nepřinesl žádné nové poznatky, jelikož to byl náš již čtvrtý mezinárodní seminář o CC, který jsme v Itálii absolvovali. Škoda, že nepřijelo více chovatelů v ČR, jistě by si potřebovali ujasnit, jak má vypadat plemeno, které se rozhodli chovat...

Atmosféru příjemně doplnil oběd ve stylu švédského stolu a pak společná večeře v restauraci, na které bylo více než 50 chovatelů CC!

Celý víkend jsme si výborně užili, neboť v neděli od 10:00 začala kluová výstava roku - Raduno dell´ Anno, na kterou se přihlásilo rekordních 152 CC (z ČR pouze dva jedinci - oba v našem majetku).

Výstava skončila až po osmé hodině večerní, ale byl to skutečný zážitek.

Šárka Bajerová (z Máchova kraje + Of Bajer kennel)

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |