VÍKEND S CANE CORSO 2004


 

Matějovcovi, Lenka Rytychová a další


 

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |