KLUBOVÝ GRANDŠAMPION PRÁCE ČMKCC


Řád pro udělení titulu "Klubový grandšampion práce ČMKCC"

Bodovací tabulka

jakákoli účast na zkouškách nebo závodech dle NZŘ nebo MZŘ 1 b.
zkouška splněná na známku v ýborná 20 b.
zkouška splněná na známku velmi dobrá 15 b.
zkouška splněná na jinou známku 10 b.
zkouška vyššího typu - 1. stupeň a výše (dle NZŘ, MZŘ, IPO) + 10 b.
speciální zkouška (canis., obranářská, stopařská, záchranářská) + 10 b.
1. místo na závodech dle NZŘ nebo MZŘ 10 b.
2. místo na závodech dle NZŘ nebo MZŘ 8 b.
3. místo na závodech dle NZŘ nebo MZŘ 6 b.
4. a 5. místo na závodech dle NZŘ nebo MZŘ 5 b.
účast na soutěžích na Víkendu s CC 1 b.
1. místo na soutěžích Víkendu s CC 10 b.
2. místo na soutěžích Víkendu s CC 8 b.
3. místo na soutěžích Víkendu s CC 6 b.

Podmínky pro zisk titulu
- majitel psa nebo feny musí být členem ČMKCC nejméně 3 roky
- body se započítávají od roku 2002
- pes nebo fena musí nasbírat 200 bodů

Zisk titulu "Klubový grandšampion práce" neopravňuje psa ke vstupu do výstavní třídy šampionů/ vítězů!!!

Body se sčítají, např. za účast na zkoušce dle NZŘ a při získání známky výborná tedy obdržíte celkem 31 bodů (1 b. za účast na zkoušce, 10 b. za splnění zkoušky vyššího typu a 20 b. za splnění zkoušky na známku výborná).

zde ke stažení TABULKA PRO ZAPISOVÁNÍ BODŮ

K vyplněné TABULCE je nutné přiložit fotokopii PRŮKAZU PŮVODU se stranami, kde jsou zapsané složené zkoušky z výkonu. Pokud nemáte v PP uvedeny všechny zkoušky a především závody, je nutné přiložit kopie BODOVACÍCH KARET ZE ZKOUŠEK či ZÁVODŮ, které v PP uvedené nejsou.

Pokud nasbíráte potřebných 200 bodů, zašlete podklady pro přiznání titulu (kopie výsledků zkoušek apod.) na adresu: Petra Nováková, Nebužely 15, 277 34 okres Mělník, nebo na e-mail: cmkcc@email.cz, předmět klubový grandšampion práce.


Doposud ocenení psi titulem "KLUBOVÝ GRAND ŠAMPION PRÁCE ČMKCC"

JMÉNO PSA   SPLNĚNÉ ZKOUŠKY

JCh, Ch Geezer   ZOP, ZPU-1, ZM, ZMT, FPr 1-3, SPT 1, 2
Valentinka
(Osaca Corso z Máchova kraje)
  ZZO, ZOP, ZPU-1, BH
+ účast a umístění na závodech
Damon Mat Atison   ZOP, ZZO, ZPU 1, ZM, ZVV 1, BH, FPr 1, IPO-VO, ZPU 2
Doris Cacobes   ZOP, ZPU 1, ZPU 2, ZZO, ZM, ZPS 1, BH, IPO-V, FPr 1, FPr 2, FPr 3, StPr1
Roxy - Apula Leny Fay   ZZO, ZM, ZVV1, ZPO1, ZPS1, IPO 1, IPO-V, BH, FPr 1,FPr 2, FPr 3, ZOP, ZPU 1, ZPU 2, SPr1, IPO-ZTP, SPr2, SPr3, StPr1, FH1
     

 

 

 

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |