NOVINKY, POZVÁNKY A TAK DÁLEPOZVÁNKA NA KLUBOVOU VÝSTAVU ČESKOMORAVSKÉHO KLUBU CANE CORSO

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na klubovou výstavu našeho klubu, která se uskuteční při krajské výstavě psů "Dog Show Džbán". Výstava se v letošním roce uskuteční 1. 9. 2018 avšak na jiném místě a to v Praze - Horních Počernicích.

Pozvání na posuzování přijal zahraniční rozhodčí a zároveň chovatel plemene Cane Corso pan Emil Muncan (chs Corso Di Munteanu), takže se máte jistě na co těšit. Tato výstava je se zadáváním titulů Klubový vítěz.

 

KDY: 1. 9. 2018
KDE: kynologické cvičiště v Praze - Horních Počernicích
OD: přejímka psů 7:30 - 9: 00, zahájení výstavy 9:15, začátek posuzování 9:30

 

ROZHODČÍ: pan Emil Muncan (SRB)

 

PROPOZICE: ke stažení ZDE
PŘIHLÁŠKY: ke stažení ZDE

ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE

 

1. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 20. 7. 2018
2. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 31. 7. 2018

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
za prvního psa 1. uzávěrka 550 Kč - 2. uzávěrka 600 Kč
za druhého a dalšího psa 1. uzávěrka 500 Kč - 2. uzávěrka 550 Kč
štěňata, dorost a veterání 450 Kč (obě uzávěrky)
závěrečné soutěže při krajské výstavě 150 Kč (obě uzávěrky)

 

WEB POŘADATELE VÝSTAVY ZDE

 

Velice se na Vás těšíme!

 


!!! GRATULACE !!!

Je nám potěšením oznámit, že ČMKCC má ve svých řadách dalšího Klubového šampiona práce.
Stal se jím pes Coky Dorican majitelky paní Marty Markové.
Doposud spolu složili tyto zkoušky z výkonu:
ZZO, BH, ZOP, ZPU-1 a vytrvalostní zkoušku psa.
Srdečně jim gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších, nejen pracovních, úspěchů.

 


!!! GRATULACE !!!

Další dvojicí, které jsme ještě touto cestou nepoblahopřáli k získání titulu Klubového šampiona práce je pes Sean Connery Atison se svým páníčkem Denisem Gackem, kteří mají na svém kontě prozatím tyto zkoušky z výkonu:
ZOP, ZPU-1, ZZO, BH, FPr1, FPr2 a ZPS 1
.
I jim srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších pracovních, ale i výstavních úspěchů.

 


POZOR!

Od 14.09.2015 si můžete vybrat, zda zašlete podklady pro uchovnění, žádost o vystavení KL a nebo podklady pro zápis štěňat do PK k paní Ivě (zástupce pro Čechy) nebo paní Míše (zástupce pro Moravu).

 

 

 

 

 

 

 Českomoravský klub Cane corso je nucen se důrazně ohradit vůči lživé a pomlouvačné kampani,
kterou se snaží paní Ohlídalová (předsedkyně Molloss clubu) znehodnotit chovatelskou práci našeho klubu.


Po předchozích nepříznivých zkušenostech se zavedením bonitace, kdy jedinci u nás neuchovnění podstoupili individuální bonitaci v Mollos clubu a byli následně uchovněni, jsme se rozhodli pro celkovou změnu koncepce a přenesení zodpovědnosti za vlastní chov plně do rukou chovatele.
Základní chovnost pro všechny jedince, kteří nevykazují vylučující vadu standardu (podkus, vrozeně deformovaný ocas, úplná depigmentace nosní houby, depigmentace očních víček, oboustranné šilhání, skleněné oko, kryptorchysmus), což stvrdí majitel zvířete čestným prohlášením a zároveň potvrdí veterinární lékař, který také zkontroluje identitu psa. Čestné prohlášení je navíc na rozdíl od výstavního posudku právní dokument a za nesprávnost údajů nese ten, kdo jej vystavil právní zodpovědnost.


Výstavní posudek je pouze osobní názor rozhodčího, proti kterému nelze ani podat protest. Mnoho rozhodčích se při posuzovaní vylučujícím vadám nevěnuje a už vůbec kontrole identity zvířete. Uchovnění pouze na základě jednoho výstavního posudku je tedy pro nás spíše irelevantní, ale byli jsme ochotni na ně přistoupit v zájmu našeho plemene a v zájmu uzavření dohody o ZÁKLADNÍCH chovných podmínkách.


Nikdy jsme ze strany Mollos clubu nebyli osloveni ohledně jednání o této smlouvě, veškeré pokusy o dohodu iniciovaly členky výboru ČMKCC a to opakovaně emaily i telefonicky, bohužel veškeré naše snahy narazily na aroganci a odmítavý postoj paní Ohlídalové. Nyní se tedy nacházíme v patové situaci a musíme čekat na vyjádření ČMKU k celé záležitosti. V žádném případě však k této situaci nedošlo zaviněním ze strany ČMKCC.

 


 

S těžkým srdcem jsme přijali smutnou zprávu, že dne 15.11.2012 podlehla těžké nemoci Markéta Drahonská, nadšená kynoložka a příznivkyně plemene cane corso, dlouholetá členka ČMKCC a v letech 2006 až 2010 jeho předsedkyně.

Rádi bychom tímto vyjádřili upřímnou soustrast rodině a blízkým.

 

 


 

 

!!!NABÍZÍME!!!

Stále aktuální!
Máte zájem prezentovat svého krycího psa a nebo chovatelskou stanici v připravovaném katalogu, který bude rozesílán všem zájemcům o krytí? Pokud ano, pošlete nám zpracované údaje a to emailem nebo poštou na CD na adresu Lenka Rytychová, V Pařezinách 566, 190 12 Praha-Dolní Počernice, tel. 605 120 308, e-mail., nebo na adresu Maříková Kristina, Milánská 465, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy, tel. 604 434 170, e-mail carodejnicekri-kri@seznam.cz. Poplatky za prezentaci s fotem na jednu stranu v katalogu činí 200Kč pro členy našeho klubu, nečleni zaplatí 500Kč. Polatky posílejte na účet klubu - 55305530/0300.

Prezentace krycího psa by měla obsahovat:
jméno psa a jeho rodičů (nejlépe celý PP), výška, váha, skus, DKK, pracovní a výstavní ocenění, kontakt, webové stránky, aj.
Prezentace CHS by měla obsahovat: název stanice, webové stránky, kontakt, výsledky chovu, aj.

Fotografie by měly být pokud možno co nejkvalitnější a radši více, z kterých pak vybereme nejvhodnější. Nejlépe detail hlavy a v postoji, bez rušivého pozadí. Fotografie by neměly být moc tmavé ani rozmazané.

Katalog bude zpracován pouze v případě zájmu ze strany majitelů krycích psů či chovatelských stanic!

 

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |