NOVINKY, POZVÁNKY A TAK DÁLETímto oznamuje členům, že řádně svolané schůzi ČMKCC 3.11.2018 zabránilo v jejím konání přímé jednání nečlenů a bývalých členů klubu. Z tohoto důvodu schůze nemohla proběhnout.

Dále oznamujeme, že paní Petra Nováková od 1.1.2018 není členka výboru a ani členka klubu a to na vlastní žádost. Byla tedy výborem odvolána a po celý rok se nepodílela na chodu klubu, ovšem nepředala statutárnímu zástupci ani pokladní hotovost, ani účetní zprávu. Slečna Iva Souralová není členka výboru od 1.11. 2018  byla řádně odvolána za hrubé porušení Stanov a pro ztrátu důvěry. Toto své odvolání vzala ihned písemně na vědomí. A jelikož nemůže prokázat ani zaplacení členských příspěvků, není ani ona členem klubu. 

Veškeré jejich další aktivity jsou aktivity soukromé a nesouvisí s chodem klubu. Pokud máte zájem o dění v klubu, pak musíme postupovat podle platných Stanov. V opačném případě veškeré kroky, které poruší Stanovy klubu, samozřejmě nemohou dojít ke zdárnému konci. Upozorňujeme, abyste neprováděli ani žádné další platby na klubový účet, který v současné době nespravuje klub, ale soukromá osoba paní Petra Nováková. Případné právní kroky vůči oběma zmíněným osobám jsou nyní v řešení.

Ještě musíme upozornit všechny členy na závažnou skutečnost, že zápis z VH konané 6.9.2015  na webu je zfalšovaný (neshoduje se zápisem, který byl ke schválení zaslán statutárnímu orgánu klubu krátce po schůzi, tyto důkazy jsou nyní předmětem dalšího šetření), kam byl zaslán ke zveřejnění až dva roky po konání schůze a bohužel ho webmaster klubu po člence výboru nekontroloval. Navíc je neplatný, jelikož na této VH hlasovali i nečlenové klubu. Veškeré Usnesení přijaté na této VH je tedy zcela neplatné.

 I kdybychom však stáli před variantou, že je zápis platný a nezfalšovaný, paní Iva Souralová  byla POUZE kooptována v tom samém roce (chvíli před schůzí) za vypadlého člena výboru! Tedy jediné, co mohlo být odsouhlasené na nevolební členské schůzi, by byla její kooptace za vypadlého člena výboru, který měl ale naprosto stejný časový mandát, jako zbytek výboru!  6.9.2015 v Hošťce nebyla schůze VOLEBNÍ a tak se nemohl nikdo volit s novým mandátem na 4 roky.

 

Výbor ČMKCC Šárka Bajerová-předsedkyně a statutární orgán, Michaela Kramářová, Lenka Rytychová


V letošním roce se bude konat volební schůze do výboru ČMKCC.
O jejím termínu Vás budeme brzy informovat.
Více informací ZDE

 

!!! PODĚKOVÁNÍ !!!

Z důvodu trvalého pobytu mimo ČR na výborové schůzi po klubové výstavě ČMKCC dne 1. 9 2018 podala paní Šárka Bajerová rezignaci na svou funkci předsedy klubu. Touto cestou bychom jí chtěli velice poděkovat za obrovský kus práce, který věnovala Českomoravskému klubu cane corso a to od jeho založení, až po vykonávání funkce předsedy a jednatele klubu. Velice si vážíme její práce nejen pro samotný klub, ale i pro plemeno Cane Corso v ČR a přejeme jí mnoho dalších, nejen chovatelských, úspěchů.

 


!!! GRATULACE !!!

Je nám potěšením oznámit, že ČMKCC má ve svých řadách dalšího Klubového šampiona práce.
Stal se jím pes CH. Etharon Corso Bajer majitelky paní Lenky Rytychové.
Doposud spolu složili tyto zkoušky z výkonu:
BH, UPr 1, 3x MR 1.
Srdečně jim gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších, nejen pracovních, úspěchů.

 

 


!!! GRATULACE !!!

Je nám potěšením oznámit, že ČMKCC má ve svých řadách dalšího Klubového šampiona práce.
Stal se jím pes Coky Dorican majitelky paní Marty Markové.
Doposud spolu složili tyto zkoušky z výkonu:
ZZO, BH, ZOP, ZPU-1 a vytrvalostní zkoušku psa.
Srdečně jim gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších, nejen pracovních, úspěchů.

 


!!! GRATULACE !!!

Další dvojicí, které jsme ještě touto cestou nepoblahopřáli k získání titulu Klubového šampiona práce je pes Sean Connery Atison se svým páníčkem Denisem Gackem, kteří mají na svém kontě prozatím tyto zkoušky z výkonu:
ZOP, ZPU-1, ZZO, BH, FPr1, FPr2 a ZPS 1
.
I jim srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších pracovních, ale i výstavních úspěchů.

 


POZOR!

Od 14.09.2015 si můžete vybrat, zda zašlete podklady pro uchovnění, žádost o vystavení KL a nebo podklady pro zápis štěňat do PK k paní Ivě (zástupce pro Čechy) nebo paní Míše (zástupce pro Moravu).

 

 Českomoravský klub Cane corso je nucen se důrazně ohradit vůči lživé a pomlouvačné kampani,
kterou se snaží paní Ohlídalová (předsedkyně Molloss clubu) znehodnotit chovatelskou práci našeho klubu.


Po předchozích nepříznivých zkušenostech se zavedením bonitace, kdy jedinci u nás neuchovnění podstoupili individuální bonitaci v Mollos clubu a byli následně uchovněni, jsme se rozhodli pro celkovou změnu koncepce a přenesení zodpovědnosti za vlastní chov plně do rukou chovatele.
Základní chovnost pro všechny jedince, kteří nevykazují vylučující vadu standardu (podkus, vrozeně deformovaný ocas, úplná depigmentace nosní houby, depigmentace očních víček, oboustranné šilhání, skleněné oko, kryptorchysmus), což stvrdí majitel zvířete čestným prohlášením a zároveň potvrdí veterinární lékař, který také zkontroluje identitu psa. Čestné prohlášení je navíc na rozdíl od výstavního posudku právní dokument a za nesprávnost údajů nese ten, kdo jej vystavil právní zodpovědnost.


Výstavní posudek je pouze osobní názor rozhodčího, proti kterému nelze ani podat protest. Mnoho rozhodčích se při posuzovaní vylučujícím vadám nevěnuje a už vůbec kontrole identity zvířete. Uchovnění pouze na základě jednoho výstavního posudku je tedy pro nás spíše irelevantní, ale byli jsme ochotni na ně přistoupit v zájmu našeho plemene a v zájmu uzavření dohody o ZÁKLADNÍCH chovných podmínkách.


Nikdy jsme ze strany Mollos clubu nebyli osloveni ohledně jednání o této smlouvě, veškeré pokusy o dohodu iniciovaly členky výboru ČMKCC a to opakovaně emaily i telefonicky, bohužel veškeré naše snahy narazily na aroganci a odmítavý postoj paní Ohlídalové. Nyní se tedy nacházíme v patové situaci a musíme čekat na vyjádření ČMKU k celé záležitosti. V žádném případě však k této situaci nedošlo zaviněním ze strany ČMKCC.

 


 

S těžkým srdcem jsme přijali smutnou zprávu, že dne 15.11.2012 podlehla těžké nemoci Markéta Drahonská, nadšená kynoložka a příznivkyně plemene cane corso, dlouholetá členka ČMKCC a v letech 2006 až 2010 jeho předsedkyně.

Rádi bychom tímto vyjádřili upřímnou soustrast rodině a blízkým.

 

 


 

 

!!!NABÍZÍME!!!

Stále aktuální!
Máte zájem prezentovat svého krycího psa a nebo chovatelskou stanici v připravovaném katalogu, který bude rozesílán všem zájemcům o krytí? Pokud ano, pošlete nám zpracované údaje a to emailem nebo poštou na CD na adresu Lenka Rytychová, V Pařezinách 566, 190 12 Praha-Dolní Počernice, tel. 605 120 308, e-mail., nebo na adresu Maříková Kristina, Milánská 465, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy, tel. 604 434 170, e-mail carodejnicekri-kri@seznam.cz. Poplatky za prezentaci s fotem na jednu stranu v katalogu činí 200Kč pro členy našeho klubu, nečleni zaplatí 500Kč. Polatky posílejte na účet klubu - 55305530/0300.

Prezentace krycího psa by měla obsahovat:
jméno psa a jeho rodičů (nejlépe celý PP), výška, váha, skus, DKK, pracovní a výstavní ocenění, kontakt, webové stránky, aj.
Prezentace CHS by měla obsahovat: název stanice, webové stránky, kontakt, výsledky chovu, aj.

Fotografie by měly být pokud možno co nejkvalitnější a radši více, z kterých pak vybereme nejvhodnější. Nejlépe detail hlavy a v postoji, bez rušivého pozadí. Fotografie by neměly být moc tmavé ani rozmazané.

Katalog bude zpracován pouze v případě zájmu ze strany majitelů krycích psů či chovatelských stanic!

 

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |