KLUBOVÁ ROČENKA 2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH ČÍSLA

Editorial
Ohlédnutí za rokem 2011
Výsledky výstav
- KV ČMKCC Mělník
- SV Lysá nad Labem
- KV MC CZ
- KV ČMKCC Doksy
- Světová výstava
- Evropská výstava
- Raduno Dell´Anno
Světová výstava Paříž
Jarní procházka
Evropská výstava psů
Víkend s Cane Corso Mělník
Doksy - Klubová výstava ČMKCC
Raduno Dell´Anno 2011
Doksy 2011 - Výcvikový a relaxační víkend s CC
Jonesův Memoriál - II. Ročník
Koupě štěněte
Výchova štěněte
Porovnání krmiv
Výstavy
Gratulace
Vydařený závod
Cane Corso Working Championship
Přehled a základní informace o zkouškách a zkušebních řádech sportovní kynologie v ČR
Zkouška doprovodného psa - BH
Zápisní řád - výňatek
Vaše prezentace a inzerce na internetových stránkách ČMKCC
Vaše prezentace a inzerce v klubové Ročence ČMKCC
Kalendář výstav pro rok 2012
Způsoby plateb a ceník služeb ČMKCC
Zpráva z činnosti výboru ČMKCC
Zpráva o stavu financí ČMKCC

Výstavy

Cílem každého chovatele by mělo být odchovávat jedince, kteří jsou nejen zdraví a použitelní pro práci v různých oborech lidské činnosti, ale také přiblížit je co nejvíce standardu daného pro příslušné plemeno. Jak se to chovateli daří, posuzujeme zejména na výstavách.

Výstavy psů v ČR jsou organizovány podle Výstavního řádu Českomoravské kynologické unie. Rozdělují se na mezinárodní, národní, klubové, speciální a oblastní. Rozdíly mezi těmito výstavami spočívají v tom, že čím vyššího typu je výstava, tím je posuzování přísnější a jsou udělovány také vyšší tituly. Proto oblastní a krajské výstavy slouží spíše jako přípravný trénink pro výstavy vyššího typu, kde už lze získat cennější ocenění.

Jak postupovat, chceme-li se přihlásit k účasti na výstavě?
Nejdříve se musíme rozhodnout, na kterou z výstav půjdeme. Dnes to již není problém. V ČR probíhá mnoho výstav psů. Kde a kdy se konají, zjistíme na nějaké internetové stránce (např. na té naší), nebo v odborném kynologickém tisku, ve kterém bývá na začátku roku uveřejněn kalendář všech kynologických akcí u nás pořádaných a bývají zde i termíny a místa konání výstav zahraničních. Tyto termíny bývají zveřejněny i v klubové ročence.

S údaji o konání výstav bývají uváděny i kontaktní adresy, na které si můžeme o přihlášku napsat. Je nutno o ni napsat s dostatečným časovým předstihem, protože uzávěrka přihlášek je u některých výstav i dva- tři měsíce před jejich konáním. Přihlášku vyplníme a zaplatíme patřičné poplatky.

Jeden až dva týdny před výstavou obdržíte potvrzení přihlášky, které vás a vašeho psa opravňuje k předvedení na výstavě.

Příprava na kteroukoli výstavu je stejně důležitá, jako když psa připravuji na zkoušku z výkonu. Pokud chci, aby se pes prezentoval co nejlépe a ukázal vše, co je na něm pěkného, musím mu za tímto účelem věnovat dostatek času.

Mezi první a základní opatření patří naučit štěně chodit na vodítku a od malička ho učit výstavnímu postoji. Ten se nacvičuje tak, že jakmile zastavím, ihned štěně formuji do výstavního postoje. Zpravidla má štěně tendenci si sedat a právě to je na výstavě nežádoucí rušivý element. Při tomto základním výcviku využívám různé pamlsky a hodně ho chválím, aby si brzy zvyklo a necítilo se na vodítku jako za trest.

Jakmile je štěně větší (ve stáří alespoň šesti měsíců) nacvičuji s ním výstavní pohyb na vodítku v kruzích směrem proti pohybu hodinových ručiček (pes je ve vnitřní straně kruhu- směrem k rozhodčímu, který stojí uprostřed kruhu). Při tom se pejsek učí nepředbíhat a chodit rovnoměrným klusem tak, aby jeho pohyb navenek vypadal co nejpřirozeněji. U začínajících vystavovatelů je nezřídka vidět, že nemají psa v tomto směru řádně připraveného. Pes vystavovatele předbíhá, nadměrně táhne, odklání se mu od nohy a z pohledu rozhodčího se mu končetiny různě kříží. Z toho důvodu nemůže rozhodčí optimálně posoudit osování předních a zadních končetin za pohybu.

Někdy se na výstavě stane, že rozhodčí nemůže hned rozhodnout. V kruhu se totiž mohou sejít jedinci obdobných kvalit. Rozhodčí nechá tedy vystavovatele v kruhu běhat delší dobu a právě při tom se nejvíce projeví trénovanost psa. Psa, který jde na výstavu „od boudy", delší pohyb do kruhu přestane brzy bavit, začne se vzpouzet, brzdit, uléhat a tím se vlastně sám vyřadí z dobrého hodnocení a nechá vyhrát soupeře exteriérově i méně kvalitního.

Velký význam má také vlastní vedení psa. Nezkušený vystavovatel ve snaze, aby se pes co nejlépe předvedl, vytahuje psa na vodítku do výše. Ten se pak škrtí, snaží se dostat dolů, celý jeho projev je nepřirozený a ze strany rozhodčího těžko posouditelný.

Ani výstavnímu postoji nebývá mnohdy pes naučený. Začínající vystavovatel pozoruje souseda, jakým způsobem to dělá, ale protože pes není zvyklý na doteky při opravování postoje, nepřirozeně se kroutí, brání se a výsledek je ještě horší, než kdyby ho vystavovatel nechal stát tak, jak je pes zvyklý doma.

Důležitým prvkem na výstavě je i to, jakým způsobem si pes nechá prohlédnout zuby. Nezřídka se stává, že majitel i rozhodčí za tímto účelem s psíkem marně zápasí. Přitom je velice snadné doma se občas podívat psíkovi do mordy, vložit mu do ní dlaň, jako při nácviku přinášení, nebo při odčervování podávat různé vitamínové preparáty přímo do mordy. Pes si zakrátko zvykne a na výstavě jsme bez problémů. Díky tomuto nácviku se mi ještě nestalo, abych měla na výstavě při kontrole chrupu potíže.

Ve výstavním kruhu se především starám o svého psa. Sleduji, jak se chová a dbám na to, aby si nevšímal ostatních psů. Soused totiž může být nevrlý a při nepozornosti je rvačka hned na světě. Rozhodčí by měl v tomto případě psy vyloučit z posuzování pro agresivitu. Je to špatné, zvláště když vím, že můj pes by při jiné příležitosti neublížil ani kuřeti.

Důležité je si uvědomovat, že na výstavě (obdobně jako na zkouškách z výkonu), není výsledek jen zásluhou psa, ale i zásluhou majitele, který správným vedením dokáže z minima vytěžit maximum.

Při úpravě psa na výstavu dbáme v první řadě na to, aby byl pes čistý, bez staré srsti, vyčesaný, aby měl čistý chrup, zvukovody, oči a měl zastřižené drápy. To vše stačí provést v případě cane corso i těsně před výstavou. Na své psy používám froté ručník mírně namočený vodou.  

Šárka Bajerová

 

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |