KLUBOVÁ ROČENKA 2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH ČÍSLA

Editorial
Výsledky výstav
Kalendář výstav
Výsledky výstav
Pozvánka na Víkend s CC
Výstavy CCAA v USA
Raduno 1. 6. 2013
Výcvikový den v Žižicích
Víkend na Javorové skále
Klubová výstava ČMKCC
Na památku - CH Peet Corso z Máchova kraje
Poděkování
Rozhovor s paní Alicí Laburdovou
Buďme hrdí na CC a nechtějme měnit historii
Každý pes je jedinečný
Na památku - CH Mephisto
Výživa štěňat velkých plemen
Chov
Přehled vrhů
Gonartróza
Herpesvirus
Svědivé fleky
Pojištění psů
Zkouška ZVV1
Způsoby plateb a ceník služeb ČMKCC
Zpráva z činnosti výboru ČMKCC
Zpráva o stavu financí ČMKCC


Buďme hrdí na CC a nechtějme měnit historii..

Příběh Cane Corso se shoduje mimořádně s historií Italského národa v celé nádheře i utrpení. Etymologie jména Corso je stále nejistá. Nejvěrohodnější hypotézy jsou ty, které ukazují řecké kořeny - překlad z latiny: COHORS = stráž na nádvoří. Až do nedávné doby nejstarší dokumentace s odkazem na název Corso Cane , sestávala z několika básní a próz  z roku 1500. V roce 1998 A.I.C.C. Associazione Italiana  cane corso zveřejnila studii o chovu, která přinesla důkazy o vojenském využití Cane Corso  v 1137 Monopoli di Sabina ( u Říma), nález z chovatelské stanice z období a úzké vazby mezi rasou a Románskou historií. To vše nám umožňuje vzít v úvahu plemeno Cane Corso  jako psa, který si udržuje určité vlastnosti v průběhu staletí, který nás vrací v čase, a to nejen na období vázána na zemědělské farmy bezprostředně před průmyslovou revolucí, ale ještě dál propojení psů a  chovatele, vzestup a pád římské říše, středověku a novověku.

Cane Corso udržuje díky přirozenému výběru v průběhu staletí nejužší kontakt se svým majitelem a jeho rodinou. Řeč je především o těžkých časech, kdy úspěch a přežití rodiny záviselo výhradně na schopnosti ubránit svůj majetek (domácí zvířata, zemědělské produkty a také vlastní život), takže výběr v chovu CC  byl čistě ekonomický.  Cane Corso které můžeme obdivovat dnes, je nejlepším důkazem teorie, že když plemeno vykazuje určité morfologické a behaviorální charakteristiky vztahující se k práci, kterou je nutné udělat, pak plemeno jako celek ukazuje harmonii v exteriéru a vyrovnanou povahou. Minulost Cane Corso je nejen velmi současná a živá, ale také mimořádně aktuální. CC si zachoval z jeho předků  (Molossové z Epiro a psa z  Říma  používané ve válce a pro boj v aréně) agresivní a bojovný přístup nezbytný pro úspěšné dosažení svého cíle, bez zaváhání a překvapivě s obrovskou potenciální silou odhodlaně bojoval s protivníky. Prostřednictvím kontaktu s člověkem v sociálních situacích, když se naučil reagovat pouze tehdy, pokud je to nutné, se stal vynikajícím interpretem lidských gest. Díky těmto vlastnostem Cane Corso přežil až do současnosti.  A to zejména v malých obcích na jihu Itálie, kde oni udržovali archaický systém zemědělství a víceúčelový pes byl jejich základním partnerem. Modernizace zemědělství a systémů chovu, úbytek volně žijící zvěře snížily tradiční použití Cane Corso. Situace na počátku roku 1970 bylo znepokojující pro přežití plemene.

Moderní historii plemene již dobře známe. Ovšem posledních 10 let plemeno zaznamenává celosvětově úpadek, kdy nejhorší situace je paradoxně právě v Evropě. V současné době je plemeno exteriérově velmi rozdílné, na hony vzdálené popisu ve standardu. Stejně tak se mění i povaha CC. Každý chovatel i ten, který odchová jen jeden vrh za život, přispívá svou chovatelskou prací k povznesení nebo k úpadku plemene. Mějte tento fakt na paměti a pokud se k chovu rozhodnete, přistupujte k němu zodpovědně, selektivně a bez ekonomických ambicí.

Šárka Bajerová

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |