KLUBOVÝ ZPRAVODAJ - ROČNÍK 10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 10, číslo 1:

Editorial
Výsledky výstav
- NV Olomouc
- DUOCACIB Brno
- MVP Graz
- MVP Luxembourg
Gratulace
Pozvánka - Speciální výstava Cane Corso
On-line anketa o zdravotním stavu populace CC v Evropě
Pozvánka na víkend s CC
NEco málo pro zasmání
Ceník služeb ČMKCC
Setkání CC na Šárce
DKM - Dilatační Kardiomyopatie
František Kunce - Ukázka z knihy
10 let chovu CC v ČR
Oznámení
Pozvánky - akce ČMKCC


On-line anketa o stavu populace Cane Corso v Evropě

Skončil rok 2008 a tak jsme se podívali na první statistiky z mezinárodní nakety o zdraví cane corso, do které se zapojili chovatelé a majitelé z celého světa.

Některé výsledky zde přinášíme:
Nejčastějších problémem u plemene cane corso se zdá být takzvané vyhřeznutí třetího víčka, které postihlo 26,39% psů v naší anketě.
Další oční problém - Ektropium se objevil u 2,08% a Entropium u 4,86%.
Problémy s kolenním vazem se vyskytly u 3,47% a OCD u 2,78% psů.
Výsledky HD (DKK) jsou také překvapivé.
- HD/A bylo stanoveno u 28%
- HD/B u 14%
- HD/C u 15%
- HD/D u 11%
- HD/E u 16%
- zbytek psů (16%) neměl proveden DTG na DKK
Překvapivě se objevilo celkem vysoké procento cane corso s demodexem - 4,17%.
Jiné kožní choroby nebyly u žádného z dotazovaných cc zaznamenány.
Problém s povahou zmínilo 2,80% vyplňujících.

Pokud jste ještě nevyplnili anonymní anketu, zapojte se a učiňtě tomu tak ZDE


Ročník 10, číslo 2:

Editorial
Výsledky výstav
- MVP České Budějovice
- MVP Praha
- Speciální výstava Cane Corso - Konopiště
- Klubová výstava Klubu Málopočetných dogovitých plemen
- Klubová výstava Moloss Clubu CZ
- MVP Litoměříce
- NV Klatovy
- Klubová výstava ČMKCC
Výlet s CC - Pravda u Loun
Výlet s CC - Zoo Brno
Představení - Endy
Klubový šampion ČMKCC - Black Lady Beroan Bohemia Corso
Gratulace - Míťa
Gratulace - JCH Avenger Czech Velvet
Klubový Grandšampion - Akki z Vanderlindu
Inzerce - CH Peet Corso z Máchova kraje
Inzerce - CHS CC Jordan Luvei
Víkend s CC 2009
Ohlédnutí za rokem 2008
Ceník služeb
Pozvánka na klubovou výstavu
Raduno Holandsko 20. - 22. 5. 2009


Ohlédnutí za rokem 2008

V 10ti chovatelských stanicích chovajících pod ČMKCC se narodilo 10 vrhů.
Krylo 9 různých psů, z toho 5x se jednalo o zahraniční krytí - 2x krytí v zemi původu Itálii, 2x krytí psem z italského chovu na území ČR (1x vypůjčený a 1x v majetku chovatele v ČR) a 1x krytí psem z polského chovu v majetku chovatele v ČR.
3 z těchto psů mají výsledek RTG na DKK negativní (HD A, DKK 0/0).
Matkami všech těchto vrhů byly feny z českého chovu, 3 z nich mají vyhodnocený stupeň DKK 0/0.
U dvou vrhů narozených v roce 2008 je DKK u obou rodičů 0/0 (HD A).
U sedmi fen šlo o jejich první vrh, u dvou o druhý, jedna se stala matkou po čtvrté.
Pouze v únoru se narodily dva vrhy. Jinak v měsíci lednu, březnu, květnu, červnu, červenci, září, říjnu a prosinci se narodilo vždy po jednom vrhu.
Celkem se narodilo 80 štěňat, z toho 37 psů a 43 fen.


Ročník 10, číslo 3:

Editorial
Výsledky výstav
- MVP Brno 28. 6. 2009
- NV Mladá Boleslav 19. 7. 2009
- MVP Mladá Boleslav 30. 8. 2009
- Klubová výstava MC CZ 12. 9. 2009
- Klubová výstava KMDPP 27. 9. 2009
- NV Brno - 18. 10. 2009
- MVP České Budějovice 24. 10. 2009
- MVP Praha 8. 11. 2009
Výstavy 2010
Plán akcí ČMKCC 2010
Klubová výstava Chrustenice
Světová výstava
Představení legendy - Basir
Představení psa člena klubu - Crosby
Gratulace jCH - Cedrik Atison a Evil Raven Grešlo na Grešlomýtském potoce
Zápis členské schůze
Člesnkié příspěvky 2010
Ceník služeb ČMKCC
Raduno Cane Corso CZ - Mělník 12. - 13. 9 2009
Kniha o Cane Corso a vzpomínka na autorku I. Sehnerovou
Gratulace - Klubový Grandšampion práce Geezer
Začínáme s výcvikem
Zdraví - problémy očí
Vzpomínáme


úryvek z knihy paní I. Sehnerové: Cane Corso - Střážce a ochránce

Historii plemene cane corso nelze považovat za obyčejnou a už vůbec ne za nudnou, neboť nudná není ani předlouhá historie země jeho původu – Itálie.

Tak, jako zplodila Itálie spoustu vynikajících osobností, vědců a umělců s renesančními znalostmi a schopnostmi, zplodila i plemeno psa s renesančními schopnostmi a dovednostmi: pes vždy bravurně zvládal nejrůznější úlohy, které na něj byly kladeny, a je tomu tak dodnes.

Lze směle říci, že cane corso je nejstarší služební plemeno v dnes chápaném smyslu slova „služební“, že využití psa bylo po dlouhá staletí vskutku všestranné.

Tajemství oblíbenosti plemene tkví nejen v jeho pracovitosti, ale i v povahových vlastnostech. Tak jak je cane corso multifunkční, co se týče pracovního využití, byl a je „multi“, i co se týče dojmu, jímž působí na své okolí.

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |