KLUBOVÝ ZPRAVODAJ - ROČNÍK 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2, číslo 1:

 
Editorial
Setkání klubu Cane Corso
Bonitace
Číslo účtu
Dopis adresovaný ČMKCC
Dysplazie kyčelního kloubu ve Švédsku
Demonstrace "Jeden metr"
Výchova CC
Zdravotní problémy
Chování psů
Výsledky z výstav
Oznámení o získání titulu šampión a junior šampión
Šampión šampiónů
Sledování dysplazie u Cane Corso
Dopis od ČMKU
Přihláška na bonitaci
Přihláška na víkend s Cane Corso


Dopis adresovaný ČMKCC

Vážení chovatelé!

Dovoluji se na Vás tímto obrátit jako poradce Komory veterinárních lékařů ČR pro problematiku dysplazií kyčelního a loketního kloubu u psů. Jsem velmi rád, že zájem řešit dědičná vázaná onemocnění vzešel z Vašich řad. Společným úsilím budeme schopni v integrovaném svazku majitel - zvíře - veterinární lékař - ČMKU dosahovat zdravější populace psů. Bude to znamenat, že se naši pejsci budou dožívat vyššího věku, budou žít plnohodnotněji, stejně jako my majitelé budeme mít větší radost ze zdravých a spokojených zvířecích přátel. Nejde totiž o to vyřadit daného psa z dalšího aktivního života, ale o snahu zabezpečit zdraví pro nová psí pokolení. Kdo z nás by měl radost ze štěňátek, která budou mít doživotně omezený pohyb s bolestmi nebo budou slepá díky dědičně vázaným onemocněním? Dysplazie kyčelního a loketního kloubu jsou vývojové abnormality s prokázanou dědičností. Frekvence a závažnost výskytu onemocnění je však také ovlivněna prostředím. Koeficient dědičnosti se pohybuje v rozmezí 0,2-0,6. Nesouběžnost kloubních ploch vede k progresivní sekundární artróze kloubů.Toto degenerativní onemocnění je charakterizováno erozemi kloubních chrupavek, synovitidou, zvýšeným objemem synovie, zesílení kloubního pouzdra a formací osteofytů - kostních výrůstků. Tyto procesy omezují pohyb v kloubu a vyvolávají bolest, na základě které se u zvířete dostaví kulhání. To se pak snaží majitel řešit se svým veterinářem, ale v tuto dobu už je možné jen zmírnit progresi a následky onemocnění. Začátek péče je třeba vidět už ve výběru partnerů pro nakrytí a tak maximálně omezit dědičná onemocnění. A o to právě v programu kontroly dědičnosti zdraví jde.Konkrétně pro DKK a DKL byl Komorou veterinárních lékařů ČR ustanoven klub posuzovatelů, který v této otázce spolupracuje s jednotlivými chovatelskými kluby. Pro větší informovanost připravujeme semináře pro Vás o těchto ortopedických vadách u psů. Klub Vám jistě vyjde vstříc, pokud budete mít zájem hodnotit vedle DKK běžně také DKL, jelikož výskyt DKL je v naší republice s přílivem nových plemen a jedinců značný.

Se srdečným pozdravem
MVDr. Jiří Jahoda


Ročník 2, číslo 2:


Editorial
CANE CORSO, Standard FCI 343
Standard CC, aneb jak by měl Cane Corso vypadat
VYHODNOCOVÁNÍ RENTGENŮ
Historická data v chovu Cane Corso (viz. historie)
My a náš Crosby
Jak se připravit na štěně a jak postupovat v prvních týdnech
Moje cesta ke Cane Corso
První zkouška CC dle národního zkušebního řádu
Oznámení o získání titulu JUNIOR ŠAMPION
Výsledky z výstav
PŘIHLÁŠKA NA BONITACI

První zkouška CC dle Národního zkušebního řádu

Dne 24. 3. 2001 jsem se zúčastnil s fenkou Biessou z Máchova kraje pracovní zkoušky dle N. Z. Ř., která se konala v Ostravě - Svinově na zdejším kynologickém cvičišti. Zkoušek se zúčastnilo 10 psů NO, Knírač, Rotvajler, Elderteriér, Briard a Cane Corso. Na zkoušky byl delegován za ČKS rozhodčí pro výkon psů pan Jan Svoboda. Akce začala v 7.00 ráno za pochmurného počasí. Po nástupu psovodů, psů a nezbytném rozdělení podle druhu zkoušek jsme se přemístili asi na 5 km vzdálené louky kolem řeky Odry.

Začala první část zkoušky, a to stopa. Terén nebyl zrovna nejlepší, protože předešlou noc vydatně pršelo. Místy byl promáčený, hodně krtinců, stop po koních z místního jezdeckého oddílu a kozích bobků. V neposlední řadě mnoho sáčků i odpadků od turistů a rybářů. Ale abych se vrátil k věci. Stopa nedopadla pro nás příliš dobře, získali jsme 38 bodů, bylo to způsobeno mou nervozitou, která zkoušku doprovází. V tréninku stopu opakovně zvládla téměř stoprocentně, ale zřejmě má nervozita se přenesla i na ni, právě proto jsem byl zklamaný, ale přesto rád, že jsme prošli. Jeden rotvajler stopu neudělal, a tím pro něj zkouška skončila.

Po ukončení oddílu stopa jsme se přemístili zpět na cvičiště. Po krátkém zhodnocení rozhodčím jsme se psychicky připravovali na oddíl poslušnost. Opět jsme nastoupili v pořadí třetí, tady jsem měl obavy z cviku aport. V tréninku se stávalo, že fenečka překusovala činku a někdy ji předčasně před povelem upustila pod nohy. Jak už to bývá, tak právě tam jsme dopadli dobře, a to se ztrátou 1 bodu za mírné překusování. Další má obava byla ze cviku sedni, lehni, vstaň. Vzhledem k velmi promáčenému a bahnitému terénu se téměř žádnému pejskovi nechtělo svižně lehnout nebo sednout, ale i tam jsme dopadli poměrně dobře, a to se ztrátou 2 bodů. Ještě jsme ztratili 1 bod při přivolání a 1 bod při cviku ovladatelnosti. S celkovým počtem 45 bodů, vzhledem k terénu a cizímu prostředí jsme byli spokojeni.

Po opětném krátkém zhodnocení jsme se připravovali na oddíl obrana. V tuto dobu byl terén velice bahnitý a kluzký. Nastaly obavy z podklouznutí psovoda nebo dokonce psa, což se v jenom případě stalo. Začala poslední část zkoušky, na kterou jsme se těšili, protože fenečka v tréninku vykazovala velice dobré výsledky. To se potvrdilo, protože v oddíle odhalení pomocníka získala plný počet 10 bodů, taktéž v oddíle samostatná činnost. Jenom v oddíle obrana psovoda a odolnost skončila se ztrátou 2 bodů. S celkovým počtem 46 bodů jsem byl spokojený. Po nastoupení všech psovodů, kteří se zúčastnili zkoušky bylo rozdáno potvrzení o vykonané zkoušce NYŘ, po vzájemných gratulacích nastala debata. Vedoucí akce přišel k nám a s neskrývanou radostí nám gratuloval a sdělil, že fena má před sebou vzhledem k věku a předvedenému výkonu skvělou budoucnost.

Doufám, že to udělalo všem příznivcům tohoto nádherného plemene jaké Cane Corso je radost, a tím i potěšil fakt, že je schopno vykonávat zkoušky, které do této doby bylo jen doménou pracovních psů, a tím i nadějí, že jednou bude zařazeno FCI a budou moci vykonávat zkoušky dle mezinárodních řádů IPO. Další zkoušku máme naplánovanou 14. 4. 2001, při troše štěstí snad uspějeme (natrénováno máme). Tímto bych chtěl požádat všechny milovníky tohoto krásného plemene, kteří by si našli čas a nesmírnou trpělivost, která je nutná při výcviku u této rasy a posunuli je tímto k plemenům, která jsou schopná vykonávat různé zkoušky. Jsem přesvědčen, že v dnešní době, kdy pro chovatele psů není zrovna příznivá atmosféra, by právě pohled na psa, kterého jde ovládat jen povely, byl lepší a aby i ostatní lidé byli k pejskařům o hodně tolerantnější.

Taktéž jsem přesvědčen, že přijde doba, kdy boudou muset mít všichni psi nějaké zkoušky (samozřejmě dle druhu a velikosti plemene), čím dříve Cane Corso bude těchto zkoušek schopno, tím lépe.

S pozdravem
Milan Maděra a Biessa


Ročník 2, číslo 4:

 
Editorial
Slovo předsedkyně klubu na závěr roku
Víkend s Cane Corso, důležité informace, Klubová výstava
Výcvik Cane Corso
Genetika ovlivňuje, ale nejdůležitější je matka
Parviviróza
Výchova Cane Corso
Štěňátka v Itálii v číslech
Biessa z Máchova kraje
Svatební cesta ve třech, aneb cestování s Cane Corso
Vyhlášení soutěže "Cane Corso a děti"
Můžete se těšit


Výchova Cane Corso
Šárka Bajerová

Končí letošní výstavní sezóna a nová již klepe na dveře. Před začátkem nové sezóny by bylo vhodné připomenout jeden z největších problémů při účasti psů ve výstavním kruhu a na výstavách vůbec. Je jím agresivita zaměřená na psy, v horším případě na lidi a vůbec nejhorší je, pokud je zaměřena oběma směry. Příčinou agresivity bývá nejčastěji nesprávná výchova již ve štěněčím věku toho, kterého jedince. Správný chovatel věnuje péči o štěňata opravdu mnoho času a začíná kontaktovat štěňata již první dny po narození. Sice to zní dost divně mluvit o kontaktu chovatele a ještě slepých,hluchých a malých štěňat, ale neměli bychom zapomenout na další smysly štěňat-především hmat a čich. Kontakt chovatele s právě narozenými štěňaty je z hlediska socializace v pozdější fázi vývoje psychiky jedince opravdu významným faktorem, zvláště čichová paměť používaná v tak ranném věku , může pozdější vztahy štěněte a chovatele v kladném slova smyslu značně urychlit a upevnit. Dobré je, když chovatel svá mimina každý den váží-získá tak přehled o tom, zda štěně prospívá a štěně zároveň přivyká fyzickému kontaktu chovatele. Získává tak důvěru k dotykům rukou a již třítýdenní štěně dokáže dát chovateli svým chováním jednoznačně najevo, že jej poznává, důvěřuje mu a má z kontaktu s ním evidentní radost.

Ve stáří 5-8 týdnů je proces socializace a vštípení chovatele -člověka-jakožto příslušníka smečky velice usnadněn. Chovatelé, kteří kontaktu se štěňaty věnují málo času a jejich péče o štěňata se jim smrskne do pouhého krmení a odklízení výkalů (v tom lepším případě z těch horších), se na vadném charakteru zvířat v dospělosti podepisují hrubým a zásadním způsobem. Takto odchované štěně málokdy dobře zapadne do lidské smečky-rodiny. A již tady právě začínají problémy! Zatím nejsou nijak výrazné, ale pořídí-li si takto odchované štěně laik, který s výchovou psů nemá žádné zkušenosti, může být chováním štěněte a jeho mnohdy nevyrovnanými až agresivními reakcemi zaskočen. Štěně se v rodině chová stejně, jako se chovalo ve smečce a kde velí ten silnější. Velice brzy pozná, jakou zbraní mu jsou zuby a mnohdy jich neváhá použít. Štěně vychované chovatelem v těsném kontaktu fyzickém i psychickém je již od útlého věku učeno, že použití zubů vůči člověku a to i ve hře je TABU! Jinak je tomu u štěněte, které mělo kontakt především jen s matkou a sourozenci. Tam je použití zubů běžné při řešení jakýchkoli konfliktů, ale i při hře. Nedokáže-li nový majitel štěně při hře usměrnit, je problém agresivity v dospělosti více než pravděpodobný. Dobré je pokud je štěně nuceno svým novým pánem i v té nejdivočejší hře najednou k úplnému klidu. Nejde-li to pouhým slovním povelem, je nutné volit metodu po psím způsobu, přetočit štěně na hřbet a rukou chytit pevně pod krkem (můžeme přidat i slabší kousanec). Nestisknout, jen pevně držet, dokud se štěně úplně neuvolní alespoň na 3 vteřiny. Povolí-li se, mohutně ho chválíme a hra může pokračovat. Brání-li se, je drženo pevně, ale ne dušeno, tak dlouho, než se doopravdy uvolní. Obvykle to ale netrvá dlouho a štěně brzy pochopí, kdo je ve hře pánem. Budete-li si takovým způsobem podřizovat štěně v rámci celé smečky-rodiny,je nepravděpodobné, že by se pes choval agresivně vůči vlastním členům smečky-rodiny.

Jiná je však situace v případě agresivity vůči ostatním psům.

V případě, že byste si chtěli článek přečíst celý, můžete si tento zpravodaj objednat u slečny Maříkové.

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |