KLUBOVÝ ZPRAVODAJ - ROČNÍK 7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 7, číslo 1:

Editorial
Ceník služeb ČMKCC
Klubová a Speciální výstava ČMKCC 17.6. - 18.6. 2006 - pozvánka, přihlášky
Canisterapie aneb "Jak jsme neudělali zkoušky"
Jak se Peet seznámil s "Mladým Hannibalem"
VII. Pojizerská výstava - krajská výstava Mladá Boleslav 1.4.2006
Inzerce - chovatelská stanice z Vinesoty
Inzerce - chovatelská stanice Bohemia Corso
Výstava Itálie Miláno - Š. Bajerová
Dědičně podmíněná onemocnění - část 2
Pravidla pro dosažení titulu Klubový šampion práce ČMKCC
Galerie
Inzerce - chovatelská stanice Mumínek


Nemoci nervového systému - Epilepsie

Neurogenní záchvaty lze charakterizovat jako přechodné porušení mozkové funkce, charakterizované náhlým nástupem, spontánním vymizením a tendencí k recidivám. Neuroanatomicky jsou záchvaty často spojeny s abnormalitami předního mozku. Dědičná forma epilepsie se objevuje u psů kolem 2 let života. Může se objevit i dříve a to u potomka, jehož oba předhůdci trpěli epilepsií.

Záchvaty jsoui obvykle spojeny s poruchami dalších funkcí, např. slintáním, močením a defekací. Neurogenní záchvaty lze klasifikovat do několika skupin. Jako fokální (ložiskové), pokud je šíření elektrického výboje zastaveno a generalizované, které vznikají při dostatečně velké depolarizační vlně, kdy je impuls veden celým mozkem. Další dělení vychází z vlastních projevů záchvatu. Při malém záchvatu (petit mal) vznikají křeče určitých skupin na hlavě ( popř. krku), které jsou doprovázeny žvýkacími pohyby a mírným sliněním. Celý tento záchvat trvá maximálně několik minut. Velký záchvat (grand mal) je nejčastější a provází ho generalizované křeče. Tento záchvat lze již rozdělit na jednotlivé fáze: počáteční - tonicko-klonické křeče - pohyby končetin jako při běhu - rekonvalescence. Posledním typem je tzv. Status epileptikum, který je enormě prodlouženým Velkým záchvatem nebo dokonce spojením dvou Velkých záchvatů. Manifestací záchvatů mohou být i nejrůznější projevy bizarního chování např. "chňapání po mouchách".

Diagnóza zahrnuje kompletní vyšetření - biochemii, analýzu moči, hematologii, rentgenologii hrudníku a břicha, elektroencefalografii (počítačovou tomografii).

Terapie je zaměřena na podávání antikonvulzivních (protikřečových) preparátů. Nejúčelnější metodou je prevence výskytu zaměřená na striktní vyřazení jedinců s epilepsíí - následně také jejich rodičů a sourozenců z chovu.


Ročník 7, číslo 2:

Editorial
Výstavy
Členské příspěvky, ceník služeb
Pozvánka
Dovolená se psem
Klubový šampionát
Procházka Šáreckým údolím
Členská schůze
Moje cesta k CC
Kniha o Cane Corso
Prezentace členů
Jak jsme tábořily
Víkend s CC 2006
Gratulace
Závěrem

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |