KLUBOVÝ ZPRAVODAJ - ROČNÍK 9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 9, číslo 1:

Editorial
MV a NV - druhé pololetí 2008
Ostatní výstavy v ČR 2008
ZOO Ústí nad Labem
MVP Brno
Stanovy ČMKCC
Ruptura předního křížového vazu u psů
Ceník služeb ČMKCC
Prezentace Ch.st. Geraldino
Cane Corso v nouzi
Psi v citátech slavných II.
Cesta za snem
Zůstaň déle


Ruptura předního zkříženého vazu u psů

Ruptura předního zkříženého vazu je jednou z velmi častých příčin kulhání psů.
Kolenní kloub je utvářen kloubními plochami kosti stehenní, holenní a čéšky. Stabilizaci kolene zajišťují postranní (kolaterální ) vazy , vazy čéšky, vnitřní kolenní vazy (zkřížené) a menisky (vnitřní –mediální , vnější –laterální).
Funkcí předního zkříženého vazu je zabraňovat přednímu posunu holenní kosti vůči stehenní kosti. Dále brání vnitřní rotaci a hyperextenzi (enormnímu propnutí kolene).
Ruptura předního zkříženého vazu může být částečná , kdy typickým příznakem je střídavé kulhání. Tento typ částečné (parciální) ruptury je mnohdy obtížné diagnostikovat. Zvíře má epizody kulhání např. po zvýšené zátěži. Majitel může přisuzovat kulhání jiným příčinám ( má špatné kyčle, atd….). Veterinární lékař zpravidla aplikuje protizánětlivé léky tlumící bolest. Ty příznaky zlepší a tím se prodlužuje čas stanovení správné diagnózy až do stádia artrózy, kdy kolenní pouzdro je na pohmat zesílené a na RTG snímku je patrný nález artrotických změn.  Přístup k takovému  pacientovi  se odvíjí od intenzity degenerativních změn v kolením kloubu, v potaz je nutné vzít věk pacienta a celkový zdravotní stav.
Traumatická ruptura předního zkříženého vazu je častější u mladých zvířat velkých plemen. Zvíře zpravidla nezatěžuje poraněnou končetinu, nebo silně kulhá. Tento typ ruptury je jednoznačnou indikací k chirurgické stabilizaci kolene. Je důležité provést stabilizaci kolene v co nejkratší době po traumatu, aby nedošlo k rozvoji artrotických změn.
Ruptura předního zkříženého vazu je častějším nálezem u velkých plemen psů (rotvajler, bulmastif,čau-čau). Traumatická ruptura je častěji diagnostikována u psů do čtyř let věku. Chronické kulhání spojené s parciální rupturou je častěji diagnostikováno u psů mezi pátým a sedmým rokem věku. U malých plemen psů s váhou do 15 kg dochází k ruptuře zkříženého kolenního vazu později  než u psů velkých plemen a to zpravidla po sedmém roce života. 
Diagnóza ruptury předního zkříženého kolenního vazu je založena na správném posouzení pacienta při  diagnostice kulhání a při ortopedickém vyšetření. Ortopedické vyšetření je často nezbytné provádět v celkové sedaci pacienta. Provádí se posouzení pevnosti a stability kolenního kloubu a mnohdy je nutné vyšetření doplnit RTG snímkem.
Chirurgických metod k nápravě ruptury předního zkříženého vazu existuje velké množství. Spojujícím prvkem je nutnost  odstranění zbytků poškozeného vazu, kontrola obou menisků ( mnohdy až 50 % případů ruptury p.zkříženého vazu je spojeno s poškozením mediálního menisku) a vytvoření náhrady prasklého vazu. Metody stabilizace kolenního kloubu se dělí na intraartikulární(nitrokloubní) a extraartikulární(mimokloubní). Při intraartikulárních technikách je náhražka vazu vedena vnitřkem kloubu ve směru původního vazu. Při extraartikulárních technikách se  nahrazuje funkce prasklého vazu vedením náhrady mimo kloubní pouzdro.
V současné době převažují techniky extraartikulární. Snahou je umístění  náhražky vazu tak, aby kolenní kloub byl stabilní v co největším rozsahu hybnosti. Za tímto účelem byly stanoveny isometrické body , které představují nejvhodnější místa pro ukotvení náhrady prasklého vazu. S postupným rozvojem operačních technik se začíná  více využívat k revizi kolenního kloubu artroskopie doplněná poté následně extrakapsulární  fixací  v izometrických bodech. Dnes se do popředí dostávají techniky TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy), TTA (Tibial Tuberosity Advancement), které jsou založeny na přetětí tibie a změně sklonu kloubní plochy tibie. Jedná se o techniky náročnější na vybavení veterinárního pracoviště a představují minimálně dvojnásobně vyšší náklad na provedení zákroku.
Nezbytnou součástí léčby zvířete je pooperační péče. Zde je nutný přísně individuální přístup k pacientovi. Velkou roli zde hraje váha zvířete, temperament, zvolená operační technika . Zpravidla je doporučen dvouměsíční pooperační klidový režim. Plavání představuje velmi vhodný způsob rehabilitace. Vhodné je doplnění krmné dávky o chondroprotektivní preparáty.

MVDr. Marek Kubát
Veterinární klinika Well-Vet
Hrusická 2616/3, Praha 4 Spořilov

info@well-vet.cz

www.well-vet.cz


Ročník 9, číslo 2:

Editorial
Gratulace
Výsledky výstav
- MVP Praha
- MVP České Budějovice
- KV Moloss Club CZ
- KV ČMKCC
- MVP Brno
Řád pro udělení titulu českého grandšampiona
Ceník služeb ČMKCC
Nejkrásnější svatební dar
Pozvánka na KV ČMKCC
Prezentace Chovatelských stanic
- Red Witch
- Of Bajer
Pokračování třetí aneb jak to všechno dopadlo
Epilepsie
Eiwi z Jarošova
Psi a zákon po Česku
Světová výstava Stockholm
Vakcinace jednou za 3 roky?


Řád pro udělení titulu ČESKÝ GRAND ŠAMPION KRÁSY

1. Pes/ fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.

2. Po potvrzení titulu Český šampion krásy musí pes/ fena 3x získat ve třídě šampionů/ vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.

5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

6. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/ feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Řád je platný od 1.1.2008
Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008.


Ročník 9, číslo 3:

Editorial
Kalendář výstav 2009
Výsledky výstav
zápis z členské schůze
KV ČMKCC 11. 10. 2008 - El Paso
Inzerce
- Geraldino
- Fortunaterose
Ceník služeb ČMKCC
Členské příspěvky
PF 2009
Gratulace
- D.J. Corso of Bajer
- Black Lady Beroan Bohemia Corso
Raduno dell Anno Roma
Statistika dědičnosti HD
Raduno Dell Anno Neapol
Setkání odchovů chs Bohemia Corso a Czech Velvet
Víkend s CC 2008
CHV - Canine herpes virus

Radunno dell Anno 2008 – Neapol

Letošní nejprestižnější výstava CC na světě se konala 9.11.2008 v Neapoli a posuzoval pan Vandoni. Na výstavu se přihlásilo na 100 CC (pouze 1 byl v majetku zahraničního vystavovatele- český zástupce Royal Corso of Bajer). Ostaní psi byli většinou z jihu Itálie a tak jsme měli možnost shlédnout mnoho nových, neokoukaných jedinců ve velmi dobré kvalitě!
Samotná výstava byla na úžasném místě. Přímo na samotném Vesuvu. Ten se tyčí nad pobřežím a nedaleko pobřeží je známý "luxusní" ostrov Capri. Ten jsme měli před sebou jako na dlani. Počasí se opravdu povedlo, teplota vzduchu byla okolo 20ti stupňů. Na výstavu jsem letěla s manželem z Prahy do Říma, kde na nás už čekal Luigi (CHS della Valle dei Lord) a také naše kamarádka Mariana z Anglie, kerá přistála o pár hodin před námi. Společně jsme vyrazili k Luigimu, kde jsme okoukli všechny staré i nové caníky, nakoupili jsme si báječné italské ingredience a uvařili si výbornou večeři, na kterou přišli ještě další 3 italští chovatelé a tak nám čas utíkal a utíkal, až bylo okolo druhé hodiny ranní a my z hrouzů konstatovali, že ráno vstáváme už v 6, abychom vše před výstavou v klidu zvládli. A tak se i stalo. Na výstaviště jsme dorazili s předstihem a tak jsme měli čas se se všemi pozdravit.
První na řadu šla naše třída- Baby psi- kde ze 4 hlášených prcků Royal skončil jako Velmi nadějný druhý (ve věku 12ti týdnů!!), jen kdyby mi nestávkoval v pohybu, vítězství by nás patrně neminulo...Sice chodí na vodítku krásně, ale běhat do kolečka na klouzající podlaze, to ve svém věku prostě ještě nechápal...
Pak následovala třída dorostu. Po ní třída mladých psů, kde se představil úžasný mladý pes ze Sicílie- Marcus. Ve věku 17ti měsíců pes vynikal nádhernou hlavou, silnou kostrou, solidním pohybem,... Byl opravdu prvotřídní! Nebylo divu, že později získal i titul Nejlepší pes celé výstavy! Myslím, že tentokráte se rozhodčí trefil opravdu do černého!  No a další žhavý favorit v této třídě- Uran della Valle dei Lord získal známku Výborný 4, ve věku 11ti měsíců má svou výstavní kariéru teprve před sebou. Třídu otevřenou vyhrál černý impozantní pes Oskar dell Appio, třídu pracovní (kde byla nejsilnější konkurence) šampion Warrior našeho kamaráda Luigiho a třídu šampionů pes s bezchybnou hlavou Yannick Noah. V mladých fenách jsem se už s panem rozhodčím na vítězné feně moc neshodla, měla kulatou hlavu, krátký čenich a kulaté vypoulené oko, které jí rozhodně na eleganci nepřidalo. Otevřenou třídu vyhrála dcera našeho favorita Ducce dell Aneteler, třídu pracovní úžasná šampionka Cuma dell Appio (letošní Evropská vítězka´, její matka je sestrou naší feny Cory- matka například šampionky Emy) a třídu šampionů letošní Světová vítězka Moana dell Appio, která si odnesla i titul BOB.
Atmosféra byla nádherná, skončili jsme až okolo šesté hodiny večerní. Zamířili jsme rovnou do naší oblíbené "Růžové" restaurace, kde si manžel s Luigim pochutnávají především na různých mořských potvorách a já zase labužnicky do sebe soukám grilovaný lilek, plněné žampiony, nakládané olivy,... V pondělí jsme odlétali až odpoledne a byli jsme moc rádi, že stávkující dopravci odbavili naše letadlo, jelikož ne každý měl to štěstí.. Jako náš kamarád Ron z USA, který se "zasekl" na letišti i se psem až do druhého dne!

Šárka Bajerová
chs z Máchova kraje / Of Bajer

 

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |